پیش بارگذار-1
بلندگو سقفی 10

بلندگو سقفی چیست؟

folder_openمقایسه و انتخاب
commentبدون دیدگاه
فهرست مطالب بلندگو سقفی ، یعنی حذف اسپیکر های متعدد در فضای خانه یا محل کار ، روی دیوار یا در کنار TV room .سایز برش بلندگو سقفی:توان بلندگو سقفی:اهم یا امپدانس بلندگو سقفی :فول رنج یا دو راهه بودن…
پیش بارگذار-1
فهرست